Anställda i kommunen, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare. Värdet för anställda i länet är det 92:a lägsta i landet med 907 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.