Största privata arbetsgivare, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare. Största privata arbetsgivare är Stora Enso Paper Aktiebolag med 425 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.