Största privata arbetsgivare, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 10 914 människor (2018). Landarealen är 951 kvadratkilometer.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.