Andel förtidspensionärer, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 59:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.