Andel företagare, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 464 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.