Förvärvsfrekvens, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 66:e lägsta i landet med 77,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.