Andel högutbildade, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 464 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 31:a lägsta i landet med 14,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.