Andel högutbildade, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 34:e lägsta i landet med 13,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.