Skattesats, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 649 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Hylte kommun till 32,85 procent, vilket var den 86:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.