Skattesats, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 10 914 människor (2018). Landarealen är 951 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.