Befolkningsökning, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 649 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hylte kommun den sjuttonde lägsta i landet med −3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.