Medelålder, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 649 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 42,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.