Invånare i kommunen, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 649 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 82:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.