Kommunens kostnader, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 103 754 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 43:e lägsta i landet med 55 119 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.