Kommunens skatteintäkter, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 104 573 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 461 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.