Andel förtidspensionärer, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 101 268 människor (2018). Landarealen är 1 020 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.