Andel förtidspensionärer, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 104 573 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 82:a lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.