Andel förtidspensionärer, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 103 754 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 85:e lägsta i landet med 4,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.