Andel förtidspensionärer, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 105 148 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 80:e lägsta i landet med 4,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.