Andel företagare, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 103 754 invånare. Värdet för andel företagare är det 80:e lägsta i landet med 5,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.