Andel högutbildade, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 104 573 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 52:a högsta i landet med 27,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.