Skattesats, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 105 148 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Halmstads kommun till 32,38 procent, vilket var den 65:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.