Befolkningsökning, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 105 796 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Halmstads kommun den 64:e högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.