Befolkningsökning, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 103 754 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Halmstads kommun den 44:e högsta i landet med 4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.