Medelålder, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 103 754 invånare. Värdet för medelålder är det 71:a lägsta i landet med 41,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.