Invånare i kommunen, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 105 148 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.