Invånare i kommunen, Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 104 573 invånare. Antalet invånare i kommunen är det sjuttonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.