Kommunens kostnader, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 74:e lägsta i landet med 58 750 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.