Kommunens skatteintäkter, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 53:e lägsta i landet med 44 265 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.