Största privata arbetsgivare, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare. Gekås Ullared AB är största privata arbetsgivare och med 1 225 anställda (nov 2020) den 34:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.