Andel förtidspensionärer, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 76:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.