Andel förtidspensionärer, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 051 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 79:e lägsta i landet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.