Andel företagare, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 45 367 människor (2019). Landarealen är 1 115 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.