Förvärvsfrekvens, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 45 367 människor (2019). Landarealen är 1 115 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.