Andel högutbildade, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 44 701 människor (2018). Landarealen är 1 115 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.