Andel högutbildade, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.