Andel högutbildade, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 47 017 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.