Skattesats, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 47 108 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Falkenbergs kommun till 32,50 procent, vilket var den 66:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.