Befolkningsökning, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 47 108 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Falkenbergs kommun den 58:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.