Befolkningsökning, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Falkenbergs kommun den 23:e högsta i landet med 4,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.