Invånare i kommunen, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 47 017 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 56:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.