Invånare i kommunen, Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.