Kommunens skatteintäkter, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 59 249 människor (2018). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.