Kommunens skatteintäkter, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 001 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 59:e lägsta i landet med 44 658 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.