Andel förtidspensionärer, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 59 686 människor (2019). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.