Andel förtidspensionärer, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 60 124 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.