Nyföretagande, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 59 249 människor (2018). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.