Andel företagare, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 59 249 människor (2018). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.