Andel företagare, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 60 124 invånare. Värdet för andel företagare är det 33:e högsta i landet med 9,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.