Förvärvsfrekvens, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 001 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.