Andel högutbildade, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 59 686 människor (2019). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.