Andel högutbildade, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 001 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 81:a högsta i landet med 23,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.