Befolkningsökning, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 60 124 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Gotlands kommun den 78:e högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.