Befolkningsökning, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 029 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Gotlands kommun den 86:e högsta i landet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.