Befolkningsökning, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 001 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Gotlands kommun den 62:a högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.