Kommunens skatteintäkter, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 83:e lägsta i landet med 47 809 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.