Kommunens skatteintäkter, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 25 721 människor (2018). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.