Anställda i kommunen, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 446 invånare. Värdet för anställda i länet är det 92:a högsta i landet med 2 117 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.