Andel förtidspensionärer, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 258 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femtonde högsta i landet med 6,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.