Andel förtidspensionärer, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 492 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjortonde högsta i landet med 6,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.