Andel företagare, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 446 invånare. Värdet för andel företagare är det 83:e lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.