Förvärvsfrekvens, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 25 721 människor (2018). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.