Sysselsättningsgrad, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 35:e lägsta i landet med 78,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.