Andel högutbildade, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 66:e lägsta i landet med 15,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.