Andel högutbildade, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 25 643 människor (2019). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.