Skattesats, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 258 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Söderhamns kommun till 33,17 procent, vilket var den 118:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.