Befolkningsökning, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 446 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Söderhamns kommun den 60:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.