Befolkningsökning, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Söderhamns kommun den 36:e lägsta i landet med −2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.