Befolkningsökning, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 258 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Söderhamns kommun den 47:e lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.