Befolkningsökning, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 492 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Söderhamns kommun den 52:a lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.